Country Manager Netherlands (m/f/d)

Permanent employee, Full-time · Netherlands

Read job description in:
That’s what we offer

We offer you the chance to autonomously develop and expand the Dutch region and accordingly we provide you with a great amount of autonomy and scope for action. Flat hierarchies, open doors and quick decision-making characterize our way of work – all of this in a friendly, relaxed working atmosphere.
You will be part of our diverse Western Europe team that resides in Belgium, Luxembourg, the UK, Germany and of course in the Netherlands. During your time with us at Surplex you are able to participate in great team events, which are also held at our HQ in Düsseldorf (Germany) once a year. During our weekly digital company meeting, you’ll also find out how things are going at our other locations in Europe. Another great benefit is the 30 days of holiday per year. 
 
Our managing directors Michael, Ghislaine and Uli put heart and soul into guiding the company. They are willing to invest in a sustainable, and continuous development of the company, as well as its employees. Our company culture is rounded off by being appreciative and on good terms with each other, as well as with our customers.

Your tasks will include
 • You are responsible for the local development of our company structure in close cooperation with the Business Development team based in Germany
 • You build long-term partnerships and networks with key-accounts of the wood, metal and construction industry
 • You take care of vendor acquisition and keep our existing vendors in the loop about purchase and sales options of used machinery
 • You make contact to possible sellers of used machinery
 • You are responsible for the initial viewing of projects in the wood working, metal and construction industry including a detailed description (e.g. by means of photos and videos) of the machinery
 • You develop sales strategies as well as evaluations in close cooperation with the international Business Development
 • you regularly report your actions and results to the Area Manager Western Europe
That’s what we are expecting of you
 • You already have an existing network at your disposal and can’t wait to tap new market segments
 • You have several years of professional and life experience in the metal or wood working segment, for instance being an acquisition manager, dealer or project manager
 • You should be familiar with machines and have a technical knowledge
 • You are familiar with the (online) auction business
 • Developing something new and continuing to improve it is something you really like to do
 • You are an excellent networker – in English & Dutch
 • You know the Dutch culture and mentality
 • You like to work independently and you’re able to keep several balls in the air at the same time
 • You completed a technical or business management training or equivalent studies
What will happen next
As soon as we have received your application, a team consisting of the responsible Talent Acquisition Manager Verena as well as Martijn, our Area Manager Western Europe, will examine it carefully to ensure that it fits our requirements.
We would definitely like to get to know our future employees personally. Therefore, a video or, if possible, an on-site interview is part of our standard application process.
Does this sound interesting to you?
Yes!? Then we should get to know each other. Please send your application documents (letter of motivation, CV) in English including your salary expectations and your earliest possible starting date via our homepage. Your contact person is Verena Williams.
 
You have a question about this position? Go ahead and send a WhatsApp chat message to us! On weekdays between 10 and 17 o’clock you can send a WhatsApp via +49 211 97532859.
 
Everyone is welcome at Surplex: We stand for diversity, inclusion and equal opportunities in hiring, because that's how we create opportunities for us and for you. We are colourful - and we are committed to an inclusive culture and a sense of belonging in the workplace. We are looking forward to your application!
About us
Surplex is an internationally successful eCommerce company which operates in the field of second-hand machinery for metal machining as well as wood working. Our team consists of more than 200 men/women that work at our headquarters in Duesseldorf, as well as at our subsidiaries and foreign representations in 16 European countries. We combine the advantages of eCommerce with a classical customer service mindset and accompany our customers through all stages of the selling and buying processes.
And that's what we offer
Wij bieden je de kans om de Nederlandse regio autonoom te ontwikkelen en uit te bouwen en bieden je daarom een grote mate van autonomie en speelruimte. Horizontale organisatie structuur, open deuren en snelle besluitvorming kenmerken onze manier van werken - dit alles in een vriendelijke, ontspannen werksfeer.
Je maakt deel uit van ons diverse West-Europese team dat gevestigd is in België, Luxemburg, Groot-Brittannië, Duitsland en natuurlijk Nederland. Tijdens je tijd bij Surplex kun je deelnemen aan leuke teamevenementen, die ook één keer per jaar op ons hoofdkantoor in Düsseldorf (Duitsland) worden gehouden. Tijdens onze wekelijkse digitale bedrijfsbijeenkomst hoor je ook hoe het er op onze andere locaties in Europa aan toe gaat. Een ander groot voordeel is de 30 vakantiedagen per jaar. 
Onze managing directors Michael, Ghislaine en Uli zetten zich met hart en ziel in om het bedrijf te leiden. Zij zijn bereid te investeren in een duurzame en continue ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. Onze bedrijfscultuur wordt gecompleteerd door waardering en goede verstandhouding met elkaar en met onze klanten.
Your tasks
 • Je bent verantwoordelijk voor de lokale ontwikkeling van onze bedrijfsstructuur in nauwe samenwerking met het Business Development-team in Duitsland.
 • Je bouwt langdurige partnerschappen en netwerken op met key-accounts uit de hout-, metaal- en bouwindustrie.
 • Je zorgt voor acquisitie van verkopers en houdt onze bestaande verkopers op de hoogte van aan- en verkoopmogelijkheden van gebruikte machines.
 • Je legt contact met mogelijke verkopers van gebruikte machines.
 • Je bent verantwoordelijk voor de eerste bezichtiging van projecten in de hout-, metaal- en bouwsector inclusief een gedetailleerde beschrijving (bijv. door middel van foto's en video's) van de machines
 • Je ontwikkelt verkoopstrategieën en evaluaties in nauwe samenwerking met de internationale Business Development.
 • Je rapporteert regelmatig je acties en resultaten aan de Area Manager Western Europe
These are our requirements
 • Je beschikt al over een bestaand netwerk en kunt niet wachten om nieuwe marktsegmenten aan te boren
 • Je hebt meerdere jaren werk- en levenservaring in metaal- of houtindustrie, bijvoorbeeld als acquisitiemanager, dealer of projectmanager
 • Je bent vertrouwd met machines en hebt ook technische kennis
 • Je bent bekend met de (online) veilingwereld
 • Je vindt het leuk om iets nieuws te ontwikkelen en te blijven verbeteren
 • Je bent een uitstekende netwerker - in het Engels & Nederlands
 • Je kent de Nederlandse cultuur en mentaliteit
 • Je werkt graag zelfstandig en bent in staat om meerdere ballen tegelijk in de lucht te houden
 • Je hebt een technische of bedrijfskundige opleiding of een gelijkwaardige studie afgerond
What will happen next
Zodra we je sollicitatie hebben ontvangen, zal een team bestaande uit de verantwoordelijke Talent Acquisition Manager en onze Head of Business Development deze zorgvuldig bestuderen om er zeker van te zijn dat deze aan de functie eisen voldoet.
Wij willen onze toekomstige medewerkers graag persoonlijk leren kennen. Daarom maakt een videogesprek of, indien mogelijk, een gesprek ter plaatse deel uit van onze standaard sollicitatieprocedure.
Does our offer sound interesting for you?
Ja? Dan moeten we elkaar leren kennen. Stuur uw sollicitatiedocumenten (motivatiebrief, CV) in het Engels, inclusief uw salarisverwachtingen en uw vroegst mogelijke startdatum via onze homepage. Uw contactpersoon is Verena Williams.
Deze functie kan worden uitgevoerd vanuit heel Nederland aangezien deze volledig op afstang uitgevoerd kan worden. 
Heb je een vraag over deze functie? Ga je gang en stuur een WhatsApp chatbericht naar ons! Op werkdagen tussen 10 en 17 uur kun je een WhatsApp sturen via +49 211 97532859.
Iedereen is welkom bij Surplex: Wij staan voor diversiteit, betrokkenheid en gelijke kansen bij het aannemen van personeel, want zo creëren we kansen voor ons en voor jou. Wij zijn kleurrijk - en wij zetten ons in voor een inclusieve cultuur en een gevoel van saamhorigheid op de werkplek. We kijken uit naar je sollicitatie!
Over ons
Surplex is een internationaal succesvol eCommerce bedrijf dat actief is op het gebied van tweedehands machines voor zowel metaalbewerking als houtbewerking. Ons team bestaat uit meer dan 200 mannen/vrouwen die werkzaam zijn in ons hoofdkantoor in Düsseldorf, alsmede bij onze dochterondernemingen en buitenlandse vertegenwoordigingen in 16 Europese landen. Wij combineren de voordelen van eCommerce met een klassieke klantenservice en begeleiden onze klanten in alle fases van het verkoop- en aankoopproces.
Your application
We are looking very much forward receiving your application!

Please upload your application documents.

Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop

Uploading document. Please wait.
Please add all mandatory information with a * to send your application.